Допълнителни услуги

Диджитрейд предлага на Вашето внимание и следните допълнителни услуги при високо качество на изпълнение и на разумни цени:

  • ремонт и поддръжка на хидравлични системи
  • ремонт и изработка на хидравлични цилиндри - двойно действащи, плунжерни, бутални
  • ремонт и поддръжка на хидравлични помпи и маркучи.
  • производство на мобилни ножични подемници за автомобили и мотоциклети, както и двуколонни и четириколонни подемници за нуждите на автосервизи
  • проектиране и изграждане на електроинсталации в строителството;
  • проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на всички видове слаботокови системи – видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване автоматизиране контрола на достъпа на асансьорни уредби, домофонни, осветителни, озвучителни и оповестителни системи и др.;
  • изготвяне на интериорни проекти и 3D визуализаци, както и цялостното им изпълнение.